Seteråsen til Røysa

Ved Nystua Skårer er det en liten parkeringsplass for noen få biler. Denne turen kan også begynne ved Mellomhammeren og der er det flere parkeringsplasser. Traktorveien går forbi Kvennhusevja og deler seg. Den til venstre går opp til Seteråsen.


Over Seteråsen går turen forbi gravrøysene ut mot Glomma og litt i terrenget, men kommer snart inn på stien igjen. Ved utgangen av skogen ligger, Setra, med rester etter gamle husmannsplasser. Stien går over bekken og opp en sti til venstre litt opp i bakken.


Denne stien går over i en skogsvei som går oppover åsen mot Røysa, men noen hundre meter før, går en sti inn til ventstre og forbi Skjortebytta, et bortgjemt tjern i Agntjennslia. Derfra går stien over åsen til Røysa. Etter å ha tittet litt på utsikten, går stien ned til Mellomhammeren.


Der følges Taterstigen forbi Sø Hammeren, den gamle husmannsplassen Kikut og alle de andre boplassene og kulturminnene langs med Taterstigen som er merket med opplysningsskilt.


Turens lengde er på 7,1 kilometer.

Flere poster i samme kategori