Sjursrud til Farshatten, Lunderåsdammen og Røverhula

På motsatt side av veien ved innkjøringen til Torgenrud gård, går en sti innover i skogen. Dette er hovedstien inn til Tretjernet, men også innfallsvinkel for andre skogsturer. Ved hogstfeltet i enden av skogen, går stien til Farshatten rett fram. Den følger 10-kilometerstraseen for ski vinterstid.


Et stykke inn på åsen, går en sti av til høyre, som er merket med et lite skilt til Farshatten. Denne stien følges gjennom skogen til en skogsvei. Etter et stykke langs skogsveien går stien til Farshatten opp til venstre. Den er også merket med et lite skilt til Farshatten.


Denne stien følges helt til man kommer til stien som kommer fra Lunderåsen. Derfra går stien ned i dalen nedenfor Farshatten og opp til toppen av åsen. Skogsturen går videre tilbake ned i dalen og over nesten hele Ausenfjellet til Lunderåsen.


Noen få hundre meter før enden på stien ved Lunderåsen, går stien til Lunderåsdammen av til venstre. Lunderåsdammen krysses over demningen og det lille høydedraget følges langs Lunderåsdammen helt til hogstfeltet. Langs den venstre delen av hogstfeltet kommer man seg over åsen, delvis på sti, men mest i terrenget.


I enden av åsen er det litt tett skog og litt bratt ned til Røverhula, men ikke uframkommelig. Fra Røverhula følges myra på nedsiden i terrenget utenfor sti til stien som går til Tretjernet, forbi Blikkhytta, hogsthytta fra 1950-tallet. Fra Tretjernet går stien tilbake til Sjursrud.


Skogsturens lengde er på 6,9 kilometer.

Flere poster i samme kategori