Skauen til Vanakleiva og Abbortjern

Fra husmannplassen Skauen følges Hvalsseterrunden et stykke, langs Hvalstjern. Inne i ei vik går stien opp i skogen et lite stykke til en skogsvei. Der fortsetter stien på andre siden av veien og følger skogsveien et lite stykke før den går inn i skogen og opp ei li mot Abbortjern og Vanakleiv.


Lia går slakt oppover gjennom en skog som ikke er så gammel til myra i sørenden av Abbortjern. Der ligger rester etter et torvhus som en gang sto der. Stien går videre slakt oppover til den siste kneika opp til Vanakleiv. Den er bratt, men er utstyrt med gelendere.


Oppe på toppen deler stien seg, stien til venstre følger åsen ned til Vanakleivsmåsan, mens stien rett fram går til den flotte utsikten på Vanakleiv. Vanakleiv er preget av fin skog og variert terreng med stedvis utsikt. Fra Vanakleivsmåsan går stien videre over åsen og ned til Abbortjern. Der er det flere stivalg langs tjernet.


Èn sti går rett ned bakkene til skogsveien og en annen går langs med Abbortjern. Langs Abbortjern er det flere steder fine sitteplasser med bål og grillmuligheter. Abbortjern er et oppdemmet tjern med en lav demning.


Fra Abbortjern går det en bred sti nedover åsen til et stikryss og stien til venstre går i et fint terreng over åsen og ned til skogsveien. Skogsveien går til tilbake til Skauen og parkeringsplassen. Skogsveien brukes som skiløype når det er snø om vinteren.


Skogsturen er 7,1 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori