Skihytta til Hestehavna

Hestehavna er en ravinedal som ligger på nordsiden av gården Mellom-Asak. I min oppvekst var Hestehavna en del av mitt leke/ute-område. Dette var en stille plass med høyt gress om sommeren. I den ene lille dalen i Hestehavna stod et gammelt epletre.


De bratte ravinedalsidene i Hestehavna er sleipe og våte å gå i om høsten og vinteren med blader fra forrige års sesong. Bekken fosser ned gjennom dalbunnen og graver den enda dypere ned i grunnen. I Hestehavna er det flere gamle og krokete trær og Hestehavna er et fredelig tilholdssted for flere dyr og fugler.


Den nedre delen av Hestehavna, ned mot sumpområdet ved Leirelva, er terrenget lettere å bevege seg i med åpne bergkammer som skrår slakt nedover. Fra jordene helt nederst på sletta går en vei opp til gården Mellom-Asak som kneiser over Hestehavna.


Turens lengde er på 3,7 kilometer.

Flere poster i samme kategori