Skihytta til Hestehavna

Hestehavna er en ravinedal som ligger på nordsiden av gården Mellom-Asak. I min oppvekst var Hestehavna en del av mitt leke/ute-område. Dette var en stille plass med høyt gress om sommeren. I den ene lille dalen i Hestehavna stod et gammelt epletre.


De bratte ravinedalsidene i Hestehavna er sleipe og våte å gå i om høsten og vinteren med blader fra forrige års sesong. Bekken fosser ned gjennom dalbunnen og graver den enda dypere ned i grunnen. I Hestehavna er det flere gamle og krokete trær og Hestehavna er et fredelig tilholdssted for flere dyr og fugler.


Den nedre delen av Hestehavna, ned mot sumpområdet ved Leirelva, er terrenget lettere å bevege seg i med åpne bergkammer som skrår slakt nedover. Fra jordene helt nederst på sletta går en vei opp til gården Mellom-Asak som kneiser over Hestehavna.


Turens lengde er på 3,7 kilometer.

Andre poster i samme kategori

Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Skriv en anmeldelse
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Skriv en anmeldelse
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Skithytta til Asaklandet - Øysteins turside

Skihytta til Asaklandet

Skriv en anmeldelse
Turen går mest langs vei fra skihytta på Asakmoen til Asaklandet.
Les mer
Asakrunden - Øysteins turside

Asakrunden

Skriv en anmeldelse
Asakrunden er en skitur langs Asakplatået og jordene ved Leirelva.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Skriv en anmeldelse
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Skriv en anmeldelse
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer