Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Ved Stampetjern følges stien på østsiden forbi fjellpartiet Berget som er et naturlig stupested til den første vika. Der går en sti opp Kopperudlia som følges forbi høyspentlinja og helt fram til Frognerhytta og Kastet. Der går stien over østsiden av Størsrudåsen til Dammyra.


Stien over Størsrudåsen går i et åpent terreng uten mye skog, for den ble hugget ned for noen år siden. På Dammyra er det flere forskjellige stier opp til Bjørnholen. Denne turen går opp Borkedalslia, forbi Rundfjellet og Barkeplassen. Borkedalslia er nesten uten skog, pga. hogst.


På Bjørnholen som er et knutepunkt i skogen med stier i alle retninger, går denne turen over Bjønnmyra og ned Kopperudlia tilbake til utgangspunktet ved Stampetjernet.


Turens lengde er 8,6 kilometer.

Andre poster i samme kategori

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Borstadkampen til Vardehøgda - Øysteins turside

Borstadkampen til Vardehøgda

Leave review
Skogsturen går til Borstadkampen og Vardehøgda.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Jølsenåsen - Øysteins turside

Jølsenåsen

Leave review
Skogsturen til Jølsenåsen går i en skog uten mange stier.
Les mer