Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Ved Stampetjern følges stien på østsiden forbi fjellpartiet Berget som er et naturlig stupested til den første vika. Der går en sti opp Kopperudlia som følges forbi høyspentlinja og helt fram til Frognerhytta og Kastet. Der går stien over østsiden av Størsrudåsen til Dammyra.


Stien over Størsrudåsen går i et åpent terreng uten mye skog, for den ble hugget ned for noen år siden. På Dammyra er det flere forskjellige stier opp til Bjørnholen. Denne turen går opp Borkedalslia, forbi Rundfjellet og Barkeplassen.

Bjørnholen som er et knutepunkt i skogen med stier i alle retninger, går denne turen over Bjønnmyra og ned Kopperudlia tilbake til utgangspunktet ved Stampetjernet.


Turens lengde er 8,6 kilometer.

Flere poster i samme kategori