Veslesjøen rundt

I Dragsjøvegen, ved innkjøringen til ridesenteret er det en snuplass for buss hvor noen biler også kan parkere. Der begynner skogsturen. Den går først et lite stykke på vei for så å gå på en sti inn og gjennom skogen til den ene gapahuken som ligger ved lysløypa mot Dragsjøhytta.


På andre siden av lysløypa fortsetter stien inn i skogen. Den går i et flott skogsterreng med mye fin grønn og myk mose. Stien fortsetter gjennom skogen til den andre lysløypa, som kommer fra Fjellfoten og går til Dragsjøhytta. I utkanten av skogen ligger den andre gapahuken.


Lysløypa følges til Dragsjøhytta og videre ned til Dragsjøen. Der går en sti til andre siden av demningen og opp i skogen. Terrenget er hele tiden lett å bevege seg i uten alt for mange bratte motbakker og tilsvarende bratte nedoverbakker. Inne i skogen er fin bålplass.


Nå er det like før man kommer til Veslesjøen som følges til enden og der går en ny sti opp i skogen. Den går gjennom en fin skog som ender ved et jorde. Nå bærer det ned i ravinedalen hvor den flotte brua over Droggebekken er. Derfra er det ikke langt igjen tilbake til utgangspunktet.


Skogsturen lengde er på 7,3 kilometer.

Flere poster i samme kategori