Vøyenhøgda og Lindberget

Skogsturen i Greniskogen begynner ved en liten parkeringsplass i enden av Rustadgutua. Der går en sti inn i skogen ved skilt langs skogsveien. Første del er gjennom en skog fram til et jorde, som krysses langs en opptråkket sti. I enden av jordet går et ATV-kjørespor inn i skogen.

Dette kjøresporet følges til Dompa, en tidligere husmannsplass hvor det står et stort tuntre og hvor det er rester etter husmannsplassen. Derfra følges en sti som går over Vøyenhøgda og Lindberget. Etter å gå ha gått langs stien et stykke, kommer man til et utsiktspunkt.

Der er det utsikt mot Skogbygda og Ingeborgrud. Stien er hele tiden godt merket og opptråkket, selv over hogstflater. På Vøyenhøgda er det stedvis fin utsikt utover store deler av Nes. Etter å ha gått over Lindberget, kommer man ned til skogsveien ved et myrtjern som heter Putten.

Fra Putten følges skogsveien til Rokkaliadammen, en dam som har vært i bruk for et sagbruk, som det er rester av på nedsiden av dammen. Derfra følges en annen skogsvei til utgangspunktet for turen. I utkanten av skogen er det rester av et nyere sagbruk, Vøyen sag, nedlagt i 1956.

Skogsturens lengde er på 10,3 kilometer.

Flere poster i samme kategori