Rånåsfoss bru til Tandbergfjellet

Turen begynner ved parkeringsplassen på vestsiden av Rånåsfoss bru. Over brua, forbi stasjonsområdet og opp Eidsvegen 100 meter og så inn en skogsvei. Etter noen få meter går en sti opp i skogen. Stien går til fotballbanen på Rånåsfoss. Derfra opp Krogvegen til skiløypa.


En sti følges forbi dammen og etter 100 meter går en annen sti av til venstre som følges til toppen av åsen ovenfor Rånåsfoss. Der er det flere stier som krysser, men turen går rett fram og ned i dalen på andre siden, hvor det er litt utsikt opp til Aulifeltet.


I dalen er det flere stivalg oppover, men turen går sørover mot skogholtet hvor stien til Larsrud går. På toppen følges en sti nedover hogstfeltet til snuplassen for skogsveien. Derfra går en sti opp i skogen og helt opp til toppen av Tandbergfjellet.


Skogsturen er 3,8 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori