Skogstur fra Rånåsfoss til Tandbergfjellet

Denne skogsturen begynner ved Rånåsfoss jernbanestasjon. Ovenfor bussholdeplassen går en vei inn i skogen og noen meter inn på denne veien går en sti opp i skogen. Den lille skogen ender opp på en idrettsplass og derfra følges en lokal vei gjennom boligfeltet.


Langs Krokvegen går lysløypa opp i skogen og etter å fulgt den ett par hundre meter går en sti inn i skogen til venstre. Denne stien følges til man kommer til et hogstfelt. Langs stien er det en bålplass. På toppen av hogstfeltet hvor utsikten er fin er det en annen bålplass.


Fra denne bålplassen følges en annen sti ned til Damstokkmyra, ei lita myr nedefor Damstokklia som igjen følges oppover på en sti langs det store, eldre hogstfeltet som ligger ved siden av Aulifeltet. På toppen av hogstfeltet står masta på Tandbergfjellet.


Turens lengde er på 2,9 kilometer.

Flere poster i samme kategori