Fra Fetsund til Nystua Skårer

Fotturen begynner i Fetsund sentrum og følger Faldalsveien helt til enden, ved Nystua Skårer, bedre kjent som Håpets dør, Frelsesarmeens bo- og behandlingssenter. Ved Nystua Skårer er det en liten parkeringplass for noen få biler, det er også utgangspunktet for Taterstigen på Fetsiden.


Når man nærmer seg utkanten av Fetsund, kommer man til Røde Korshuset Ungdommen, et lokalt forsamlingshus som gjennom mange år har fungert som et festlokale. Da min far var ung pleide de å gå over skauen fra Leirsund for å delta på festligheter der. Bilbruk var ikke så vanlig den gang.


Faldalsveien går gjennom er jordbruksområde med flere gårdsbruk langs veien, noen har Faldalsveien over gardstunet. Den første man kommer til er Tveter og så passerer Faldalsveien forbi Holt før den kommer til Skårergårdene hvor en vei går opp i skogen, som er sperret med bom. Den siste gården er Nystua Skårer.


Fotturens lengde er på 4,8 kilometer.

Flere poster i samme kategori