Stampetjernet, Røverhula, Farshatten og Bjørnholen

Skogsturen begynner ved badeplassen på Stamptjernet. Der går en sti opp i skogen og til en skogsvei. Denne følges helt til enden, i et lite sanduttak. Der går en sti inn i skogen som følges ett par hundre meter, til ei lita myr. Rett før myra går en sti av til høyre og videre til Røverhula.


Hundre meter før Røverhula blir stien litt utydlig og da er det viktig å følge langs brattfjellet og ikke ta av den tydlige stien. Fra Røverhula går stien et stykke oppover før man må ut i terrenget og gå over åsen mot stien som går til Farshatten. Ei lita myr krysses rett før den stien.


Stien til Farshatten er godt opptråkket og lett å følge helt til den går sammen med stien som kommer over Ausenfjellet og går sammen ned til dalsøkket ved Farshatten. Så er det opp til toppen av Farshatten og nyte utsikten før skogsturen går ned på baksiden av Farshatten, til Lundertjernet.


Fra Lundertjernet går skogsturen opp Kopperudlia på en litt utydlig sti til en skogsvei og videre på sti oppover og under høyspentlinja som deler marka i to, og bort til Frognerhytta. Der går stien videre opp til Bjørnholen. En alternativ sti går opp fra hogstfeltet og rett til Bjørnholen.


Fra Bjørnholen går en annen sti nedover Kopperudlia igjen, til en skogsvei og videre bort til der hvor stien til Frognerhytta går, videre nedover Kopperudlia og ned til Stampetjernet, til den første vika man kommer til fra badeplassen. Da er det kort vei til parkeringsplassen.


Skogsturens lengde er på 6,7 kilometer.

Flere poster i samme kategori